Eğitim Modelimiz

Okul öncesi eğitim modellerinden ülkemizde en bilineni MONTESSORİ ‘dir. 1907 yılından beri dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu yöntem , okulumuzda da uygulanmakla beraber; tek bir ekole bağlı kalmadan, günümüz modern eğitim yöntemlerini de sentezleyerek dinamik, çok yönlü, çocuk merkezli, güncel bir eğitim modeli uygulamaktayız.

Okulumuzda karma eğitim yapılmaz. Yaş ve gelişim seviyeleri göz önüne alınarak oluşturulmuş gruplarımız vardır…. İSTASYON MODELİNİbenimsediğimizden alanlar dönüşümlü kullanılır.

Okulumuzda ÇOKLU ZEKA EĞİTİM MODELİ ışığı altında her çocuğun öğrenme profilinin farklı olduğu göz önüne alınarak programımız bu zeka alanlarının her birini ayrı ayrı uyarıp geliştirecek şekilde hazırlanıp uygulanmaktadır.

Yine bir İtalyan modeli olan REGGİO EMİLİA , Çoklu Zeka Modeli’ne en yakın model olduğu için programımızda ağırlık verilmektedir. Öğrenmenin görülebilir kılınması, posta kutuları, sihirli aynalar, programın zengin ve çok kapsamlı hazırlanıp uygulanması okulumuzda önemlidir.

HIGH-SCOPE modeli ise Amerikan modeli olup günü planlama, aldığı sorumluluğu yerine getirme, sorun çözebilme açısından programımıza destek vermektedir.

SPAMPER ETKİNLİKLERİ ise yaratıcı düşünmeyi desteklediğinden programımızdaki yerini alır….

Alman ekolü olan WALDORF ise öğrenmeyi doğadan almayı arzu eder…. Çocuklar oyuncaklarının bir bölümünü bu ekolde olduğu gibi kendisi üretir. Tarım atölyemizde toprak ile uğraşıp üretmenin yanı sıra doğa gezileri yapmaktayız.

Tek bir ekolle sınırlı kalmamak, diğer ekollerin uygulanabilir kısımlarını da alıp çocukların gelişimini desteklemek amacıyla yeniliklere açık , güncel, dinamik bir program ve işleyiş tercih ediyoruz….