Oyun Grubumuz

Amacımız çocukların sosyalleşme sürecine destek vermenin yanı sıra gelişimlerini her açıdan desteklemektir. Bu amaçla uyguladığımız programı velilerimize haftalık iletmekteyiz.

Başlangıçta anne ya da bir başka yakını ile katılan çocuklarımız bir süre sonra ayrı bir beden olduklarını hissedip daha bağımsız ilişki kurup gelişmesi amacıyla öğretmen eşliğinde devam eder. Psikoloğumuz da bu etkinliklere katılarak çocukları gözlemler ve velilerimizle paylaşır.

Ayrıca Denver II genel gelişim tarama testlerini belli aralıklarla uygular, gerekli hallerde portage testi rehberliğinde ebeveyn desteğini de alarak gelişimlerini destekler.